Ottention werkt aan werkgeluk


 

Bouwstenen werkgeluk

Werkgeluk → ziekteverzuim ↓ verloop ↓ productiviteit ↑

Werkgeluk is meer dan een tafelvoetbalspel of pingpongtafel neerzetten of een teamuitje organiseren. Op basis van wetenschappelijk onderzoek weten we nu aan welke knoppen we moeten draaien om het werkgeluk van medewerkers in een organisatie te vergroten. Meer werkgeluk betekent minder ziekteverzuim, minder verloop en hogere productiviteit.

Onderzoek heeft aangetoond dat vijf bouwstenen bepalend zijn voor werkgeluk. Deze zijn samen te vatten in het acroniem CAREZ: Competentie, Autonomie,, positieve Relaties, positieve Emoties en Zingeving. 

 

Competentie

 

Een gevoel van competentie betekent vertrouwen in het eigen kunnen. De juiste balans tussen vaardigheden en uitdagingen is daarbij van belang. Maar ook het inzetten van je kwaliteiten, het vieren van voortgang en realistisch positief plannen. 

Autonomie

 

Autonomie gaat over zoveel mogelijk bevoegdheden laag in de organisatie. Het gaat om de mate waarin iemand de vrijheid heeft om een activiteit naar eigen inzicht te kunnen uitvoeren en invloed heeft op wat hij of zij doet. Dat zorgt voor intrinsieke motivatie en dat leidt weer tot minder burn out, minder werkstress, meer werkplezier en zelfs meer winstgevendheid. 

Positieve relaties

Het hebben van positieve relaties blijkt de belangrijkste factor te zijn die teamsucces bepaalt. Dit zorgt voor een gevoel van sociale verbondenheid. Het zorgt er ook voor dat mensen zich vrij voelen om vragen te stellen en niet bang zijn om fouten te maken.

 

Positieve emoties

Het hebben van een optimistische houding en een goede balans tussen positieve en negatieve emoties is van grote invloed op werkgeluk. Stresshormonen zoals cortisol en adrenaline worden aangemaakt onder invloed van ons limbisch systeem. Dit lijkt een automatische reactie, maar door het bewust inzetten van positieve gedachten kunnen we deze stressreactie ombuigen. 

Zingeving

 

Zingeving gaat over het bijdragen aan een hoger doel. Als je het gevoel hebt dat je werk bijdraagt aan het hogere doel van de organisatie, dan is dat van positieve invloed op je werkgeluk. Je draagt daarmee bij aan het bereiken van doelstellingen die jezelf overstijgen. Omgekeerd is ook waar: werkzaamheden die moeten gebeuren, maar die voor jouw gevoel niet bijdragen aan het bereiken van hogere doelen, zijn vaak een energielek.

 

Mind your Work - werkboek werkgeluk

Mind your step… Als je wel eens op Schiphol bent geweest, herken je vast wel de stem die je vriendelijk doch dringend wakker schudt en waarschuwt voor het einde van de loopband. Op een zelfde manier schudt Mind your Work je wakker. Het zet je brein aan het werk voor meer werkgeluk van jouzelf en je collega’s.

Aan de hand van vijf bouwstenen biedt Mind your Work een compleet overzicht van bewezen technieken om het beste uit de medewerkers en uit de organisatie te halen. 

Naast theoretische onderbouwing biedt het 35 praktische tools en oefeningen om de theorie in praktijk te brengen.

Daarmee is dit hét handboek voor iedere leidinggevende die (weer) geïnspireerd wil leidinggeven en dé gids voor medewerkers die willen investeren in hun eigen werkgeluk en dat van hun collega’s.

# pagina's: 281, paperback. Verkoopprijs: € 24,95

Mind your Work

Werkgeluk by Ottention

Teamscan of organisatiescan: scan van de organisatie of het team aan de hand van de bouwstenen en het CAREZ model van werkgeluk. Met de uitkomsten van de scan kunnen specifieke vervolgacties benoemd worden voor het vergroten van werkgeluk en werkplezier.

Workshop / Inspiratiesessie werkgeluk: inspiratiesessie van een dagdeel (4 uur) waarin we de basiselementen van werkgeluk verkennen en verder uitdiepen. In combinatie met een teamscan of organisatiescan kan deze sessie worden toegespitst op specifieke onderwerpen die voor de organisatie of het team relevant zijn.

Teamtraject / leiderschapstraject: in 5 sessies trainen we de theorie van werkgeluk en werken we aan concrete oplossingen en veranderingen voor het bevorderen van werkgeluk in het team of de organisatie.

Neem contact op voor een teamscan, workshop of teamtraject