Schaufeli: 4 factoren die bepalend zijn voor werkgeluk

In een interview in NRC (zie een link naar het artikel hier) geeft hoogleraar Wilmar Schaufeli aan welke factoren van invloed zijn op werkgeluk. Hij stelt – op basis van wetenschappelijk onderzoek: “Mensen krijgen energie van hun werk als aan bepaalde basisbehoeften wordt voldaan. Denk bijvoorbeeld aan sociale verbinding (leuk met collega’s opschieten) en autonomie (eigen keuzes maken), en aan zingeving (je voegt iets toe) en competentie (je benut je talenten).

Deze zijn mede de basis voor de vijf bouwstenen die ik in mijn aanpak hanteer. De vijfde bouwsteen – positieve emoties – ontbreekt in het overzicht dat Schaufeli geeft. Positieve emoties als bouwsteen vinden hun oorsprong in de positieve psychologie. Martin Seligman heeft daar veel onderzoek naar gedaan. Meer over Seligman en zijn onderzoek naar geluk en werkgeluk lees je hier.