Factsheet werkgeluk – update

46% van alle ziekteverzuim is werkgerelateerd. En dit percentage is stijgend; in het vorige onderzoek was het nog 42%. De helft daarvan komt voort uit psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, werkstress, pesten, seksuele intimidatie en agressie en geweld). Bron:www.monitorarbeid.tno.nl Arbobalans 2018

Gelukkige werknemers zijn twee keer zo productief als ongelukkige werknemers. Bovendien is het ziekteverzuim tien keer minder dan dat van ongelukkige werknemers. En ze blijven vijf keer langer bij de organisatie. Bron: onderzoek door iOpener Institute (Jessica Pryce-Jones).

Klik hier om de geupdate versie van de factsheet te openen.

Factsheet werkgeluk

42% van alle ziekteverzuim is werkgerelateerd. Meer dan de helft daarvan komt voort uit psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, werkstress, pesten, seksuele intimidatie en agressie en geweld). Bron:www.monitorarbeid.tno.nl Arbobalans 2016

Gelukkige werknemers zijn twee keer zo productief als ongelukkige werknemers. Bovendien is het ziekteverzuim tien keer minder dan dat van ongelukkige werknemers. En ze blijven vijf keer langer bij de organisatie. Bron: onderzoek door iOpener Institute (Jessica Pryce-Jones)

Klik hier om de factsheet werkgeluk te openen.

 

Het verband tussen werkgeluk en productiviteit, ziekteverzuim en verloop

Jessica Pryce-Jones heeft onderzoek gedaan naar het verband tussen werkgeluk en verloop, productiviteit en ziekteverzuim. Uit dat onderzoek blijkt dat de gelukkigste medewerkers:

  • twee keer zo productief zijn
  • vijf keer langer blijven in hun baan (dus minder verloop), en
  • 10 keer minder ziekteverlof nemen

dan de minst gelukkige medewerkers. Jessica Pryce-Jones schrijft er meer over in een blog op de site van de Wall Street Journal. Deze gegevens zijn gebaseerd op een onderzoek van vijf jaar onder 3000 respondenten in 79 landen.

Ook in een laboratorium setting is het verband tussen (werk)geluk en productiviteit aangetoond. Zo heeft de universiteit van Warwick een experiment gedaan waarbij deelnemers ofwel naar comedy mochten kijken onder het genot van fruit en chocolademelk ofwel moesten vertellen over vervelende gebeurtenissen uit hun leven. Vervolgens moesten beide groepen allerlei werkzaamheden uitvoeren. Daarbij was de eerste groep 12% meer productief dan de tweede groep. Lees hier meer over het Warwick onderzoek.

In een meta-analyse van 111 onderzoeken, heeft Ford aangetoond dat er een gemiddelde tot sterke correlatie bestaat tussen (werk)geluk en productiviteit. Dit onderzoek vond zelfs een sterker verband tussen werkgeluk en productiviteit dan tussen fysieke gezondheid en productiviteit. Lees hier meer over het onderzoek van Ford (2011). Dit verband tussen werkgeluk (psychological wellbeing) en productiviteit wordt ook gevonden door Wright en Cropanzano. Lees hier meer over het onderzoek van Wright en Cropanzano.

Tenslotte nog een onderzoek onder 66 Nederlandse thuiszorg organisaties van Taris en Schreurs uit 2009. Daarin werd verband gezocht met de algehele prestaties van de organisatie (winstgevendheid) en niet alleen prestaties op niveau van de individuele werknemer. Zij toonden ook aan dat er een verband was tussen werkgeluk en prestaties van de organisatie, met name in negatieve zin: hoe ongelukkiger de medewerker, hoe slechter de prestaties van de organisatie. Lees hier meer over het onderzoek van Taris en Schreurs.

Business case voor werkgeluk

Vul de gegevens voor je bedrijf of organisatie in en het formulier berekent wat investeren in werkgeluk jouw organisatie kan opleveren in termen van (financiële) besparingen. De berekeningen zijn op basis van lager ziekteverzuim en minder verloop.

Inschattingen over productiviteitsstijging zijn daarin nog niet meegenomen. Ook de niet te berekenen voordelen (sfeer, energie, innovatie, etc.) zijn hierin niet meegenomen.

Een organisatie van 100 medewerkers met een ziekteverzuim percentage van 4% en een verloop van 10% kan op jaarbasis al gauw zo’n € 100.000 besparen door te investeren in werkgeluk.